Підписатися на RSS
СХВАЛЕНО рішенням виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради від 29 липня 2021 року № 162 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Новоукраїнської міської ради восьмого скликання від 10 серпня 2021року № 390
ПОРЯДОК
використання коштів міського бюджету на реалізацію
Програми місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади
на 2021-2024 роки

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України та визначає механізми виділення та використання коштів бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади , передбачених на посилення в 2021-2024 роках соціального захисту та мотивацію до праці медичних працівників.

2. Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовка, здійснюється КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради та КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради за потребою в межах виділених асигнувань для оплати вартості послуг з навчання (перепідготовки), витрат на відрядження медичних працівників.

3. Надання одноразової грошової допомоги молодим лікарям віком до 35 років в розмірі 3 мінімальних заробітних плат за умови укладання договору з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на термін не менше 3 років здійснюється Управлінням соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради в безготівковій формі на підставі розпорядження міського голови.

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають молоді лікарі віком до 35 років, які уклали трудовий договір з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на термін не менше 3 років.

Молоді лікарі, які навчались за бюджетні кошти і за цільовим направленням, і мають відпрацювати після закінчення навчання 3 роки, набувають право на отримання одноразової грошової допомоги після 3 років роботи на посаді лікаря в КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради і за умови укладання трудового договору з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на наступний термін не менше 3 років.

Для отримання допомоги до Новоукраїнської міської ради подається заява довільної форми на ім’я міського голови, до якої додаються: копії паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання (за наявністю), облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають примітку у паспорті), трудового договору з договору з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на термін не менше 3 років, реквізити банківського рахунку.

Розмір допомоги обчислюється як 3 мінімальних заробітних плати, які діють на момент подачі заяви.

4. Матеріальне заохочення молодих лікарів в розмірі 5,0 тис.грн. здійснюється КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради з місяця укладення трудового договору з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на термін не менше 3 років щомісяця до досягнення ними 35 річного віку, починаючи з 01 січня 2022 року, але не раніше чим з місяця укладення трудового договору.

Право на отримання щомісячного матеріального заохочення мають молоді лікарі віком до 35 років, які уклали трудовий договір з КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради на термін не менше 3 років, в тому числі і ті, які навчались за бюджетні кошти та за цільовим направленням, і мають відпрацювати після закінчення навчання 3 роки. Матеріальне заохочення виплачується за повний місяць, в тому числі і коли працівник не працював, і за ним зберігалася заробітна плата чи виплачувалась допомога по соціальному страхуванню.

Матеріальне заохочення не виплачується під час перебування у відпустці по вагітності і пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею три(шести)річного віку, дитиною з інвалідністю, призову по мобілізації, служби за контрактом в Збройних Силах України.

Про виплату матеріального заохочення видається наказ директора КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради.

5. У разі дострокового розірвання трудового договору, укладеного з молодим лікарем на термін більш ніж як на 3 років, з ініціативи працівника, кошти одноразової допомоги, щомісячного матеріального заохочення, отримані лікарем відповідно до цієї програми за весь період, повертаються ним до бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади.

У разі відмови від добровільного повернення – кошти стягуються в судовому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 340